O spoločnosti ISDB

Podnikateľský subjekt  I.S.D.B. s.r.o., Michalovce bol založený v roku 2005. Ďalší partneri sa nachádzajú v DE-Friedrichshafen (ISDB Logistik GmbH) a HR-Zagreb (ISDB Međunarodna špedicija d.o.o. ). Naša spoločnosť vznikla na základe stúpajúcich požiadaviek a dopytu zo strany zahraničných, ale aj domácich klientov.

Cieľom našej spoločnosti je zabezpečiť našim klientom kvalitné logistické služby. Na základe stáleho zdokonaľovania nášho personálu a za pomoci moderných počítačových technológií sa naše logistické služby kvalitatívne postupne zdokonaľujú.

Dosiahnuté úspechy

Certifikát ISO 9001

Naša pobočka v Michalovciach sa riadi systémom kontroly kvality. Ďakujeme naším zákazníkom za vloženú dôveru do spoločnej spolupráce a naším pracovníkom za ich vynaložené úsilie.

Certifikát finančne stabilný podnik

Patríme medzi top podniky na Slovensku. Podiel podnikov spĺňajúcich kritériá hodnotenia predstavuje len 4,4 % z celkového počtu 110.336 hodnotených komerčných subjektov.

Filozofia spoločnosti

Naša práca sa vyznačuje strategickými riešeniami  individuálnych prianí našich zákazníkov.

Oceňujeme jedinečnosť našich klientov takisto aj našich zamestnancov a rastieme vďaka novým výzvam.

Motivácia je kľúčom ku kreativite a  nepretržitému rastu. Dopĺňanie kompetencií, podporovanie a spoločné rozvíjanie potenciálov – tvoria základ silnej spoločnosti.

Rozpoznanie požiadaviek a ich cielená realizácia vedú našich klientov a našich zamestnancov, spoločne v tíme, k úspechu.

Konateľ spoločnosti

null

Peter Minarčík

+421 56 640 3731
 +421 56 640 3730
 +421 915 311 200
minarcik@isdb.sk
 peterminarcik