Špecializujeme sa na nasledujúce prepravy

 • Čiastočné a kompletné nakládky do celej Európy, Ruska, Číny, Japonska a Kórei
 • Preprava ADR tovaru
 • Termo preprava alebo preprava s chladiarenskými vozidlami
 • Expresná preprava
 • Špeciálne prepravy
 • Nadrozmerné prepravy
 • Prepravy cenného tovaru
 • „just in time“ prepravy

Ponúkame aj nadštandardné služby

 • Bezproblémová preprava a optimalizovaná doba prepravy pri preprave door to door
 • Organizované preclenie
 • Na želanie zariadime prepravu uskutočnenú dvoma šoférmi
 • Zbehlí a zodpovední šoféri so znalosťami cudzích jazykov
 • Starostlivosť o Vašu prepravu istenú stálym telefonickým partnerom z nášho tímu.
 • Stála informovanosť
 • Nemeniaca sa firemná štruktúra
 • Zastihnuteľnosť nášho tímu aj mimo pracovných hodín
 • Okamžité informovanie o cenách a vypracovanie ponuky
 • Transparentnosť v rámci „All Inclusive“ – cien

Služby dodávateľom

 • Vyťažovanie vozidiel
 • Včasné a bezproblémové splatenie prepravného
 • Splatnosť faktúr – 45 dní
 • Možnosť výberu splatnosti
 • Komunikácia so skúseným a príjemným personálom
 • Stály telefonický partner z nášho tímu
 • Zastihnuteľnosť tímu aj mimo pracovných hodín